۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
English
صفحه اصلی
1396/05/09 جلسه شوراي اداري شهرستان
جلسه شوراي اداري شهرستان
به گزارش روابط عمومي معاونت استانداري و فرمانداري ويژه شهرستان طبس،‍ با حضور نماينده مردم ، امام جمعه ، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان و مديران دستگاه هاي اجرايي جلسه شوراي اداري شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام مهاجريان درسخناني دومشكل فاضلاب شهري و تغييرمحدوده اي از راه اهن شرق ازمهمترين مشكلات شهرستان عنوان كرد.
امام جمعه ي طبس افزود: بحث فاضلاب شهري مدتي مطرح شد و ديگر خبري از ان نشد كه لازم است اين پروژه درطبس اجرايي شود
ازطرفي تماسهايي درخصوص محدوده ي مديريت راه اهن شهر محدود شود كه پيگير شدم كه ظاهرا درشوراي مركزي راه اهن شهر تصميماتي دراين خصوص گرفته شده است كه ميطلبد اين مسيله شفاف سازي شود كه شهرستان بسمت  توسعه قراردارد نه بالعكس.
ماسوري مديركل راه اهن شرق نيز درسخناني گفت:
كشور ما جايگزين مناسبي براي نفت بجز ترانزيت نداردكه دراين راستا 11 كليومتر دربحث ريلي وجود دارد واگر مديريت منابع نشود كشور ضعيفي خواهيم شد و كل منابع نفتي ما اندازه يك سال كشورامريكاست .
وي گفت :يكي ازعوامل عدم پيشرفت شهرستانها ورود به مسايل چالشي و سياسي جزء است.
وي افزود: امروز اولين اداره كل دربحث بارگيري معادن سنگ اهن كشور راه اهن شرق كشوراست ونگيني است در كل شبكه ريلي كه پتانسيلهاي بالقوه ي زيادي دارد كه اگر بالفعل شود وديدگاه هاي عملياتي درخط اجرا قرارگيرد كارهاي اثربخشي انجام خواهد شد.
ماسوري گفت :ما محدود به ناحيه ي جغرافيايي استاني نيستيم و استانهاي همجوار را نيز مديريت ميكنيم و مهم بالا بردن ظرفيتهاي منطقه و ايجاد درامد است كه عايد شهرستان خواهد شد و نگراني ازاين بابت نيست و منبع اخبار را مدير منطقه قراردهيد .
جلالي معاون مديركل و مديراموزش و پرورش شهرستان طبس در شوراي اداري شهرستان گفت: آموزش و پرورش با درايت مديركل و فرماندار ويژه و همراهي نماينده و امام جمعه ي محترم و ديگر مسئولين "پيشتاز و پوينده و پيگير اقداماتيست كه برخي انجام شده وبرخي دردست اقدام است.
جلالي افزود: تامين اعتبارات جهت فضاهاي معطل مانده ازسنوات گذشته شامل مدارس مسكن مهر "سالن ورزشي و نير"خوابگاه دبيرستان ديهوك و ... با افزايش 74 درصدي اعتبارات درحال جمع شدن است.
وي افزود: افتتاح چند نمازخانه براي سال تحصيلي اينده" بالغ برهفت نمازخانه "راه اندازي مجهزترين مركز تخصصي قران درشهرستان نيز از بركات دولت بوده كه درشهرستان راه اندازي شده وخواهد شد.
وي گفت :كمك براي اخذ مجوز هنرستان كشاورزي "ترميم حقوق نيروهاي ستادي"استخدادم وبكارگيري نيروهاي جديد با توجه به كثرت نيروهاي بازنشسته"و... ازدرخواستهاي مديريت اموزش و پرورش شهرستان طبس است.
دكترگازراني رييس بهداشت ودرمان طبس درسخناني گفت: پيگيري احداث دانشكده ي پرستاري"پيگيري راه اندازي واحياء بيمارستان قديم" از برنامه هاي پيش روي بهداشت ودرمان طبس است.
ارتقاي دانشكده پرستاري و پيگيري دانشكده علكوم پزشكي
وي تاكيد كرد: اكثر  مشكلات با پيگيري اين مسئله حل خواهد شد. ان شالله با پيگيري مسئولان به اين مسئله برسيم.
وي با بيان اينكه اين بيمارستان و در منطقه اي واقع شده كه اقشار آسيب پذير بيشتر در آن هستند نياز است دوباره فعال شود. برنامه ريزي هايش در حال انجام است. اميدواريم به زودي انتقال دانشكده پرستاري از بيمارستان قديم به محل دانشگاه قديم پيام نور انجام و راه اندازي بيمارستان قديم تسريع شود. نبايد تمام نيرو در مركز شهر گذاشته شود و توسعه در ديهوك و مناطق ديگر هم بايد انجام شود. حق مردم است كه در ساير مناطق توسعه انجام شود و ما بايد به صورت كلان تر مسائل را ببينيم.
وي با طرح مشكلات بيمارستان گفت: درمانگاه فعلي پاسخگوي نياز شهر نيست و با ايجاد و بهره برداري درمانگاه جديد مشكلات حل شود. اورژانس جديد و غربال گري سرطان نيز بخش‌هاي جديدي است كه به دنبال آن هستيم. مشكل سونوگرافيست و ساير تخصص ها نيز نيازمند توجه است. بيمه تامين اجتماعي يكي از بزرگترين بدهكاران شبكه بهداشت و درمان است.
دكتراميرحسنخاني نماينده ي مردم طبس فردوس بشرويه وسرايان درسخناني بزرگترين مشكل منطقه را مشكل اب دانست و گفت : شوراي اداري جاي همين گونه بحثهاست ويك خروجي بايد داشته باشد .
وي گفت : آب بهاي ديهوك از فردوس بيشتر است يعني شهر و روستاهاي اطراف ديهوك بايد اب بهاي بيشتري پرداخت كنند واين جاي سوال است و مردم چالشهاي اين چنين دارند ازدان و كشاورزي كه بايد اين مسائل ديده شود.
وي افزود: من بايد اين مسائل را بدانم كه پيگيري كنم و واقعيت اين است كه بايد مسائل ويژه ديده شود.
وي گفت به همت شهردار مبلمان شهري طبس خوب شده است و من به سهم خودم از مديراني كه زحمت ميكشند ومردم ميبينند تشكر ميكنم.
اميرحسنخاني گفت : سال 96 نسبت به سال قبل متفاوت است و با توجه به شعارسال اعتبارات خوبي براي اشتغال گذاشته شده است كه به بانكها نيزداده خواهد شد "درحوزه ي انتخابيه بيشترين بوم گردي درطبس ايجادشده است كه شخصا از اقاي بهبهاني تشكر ميكنم.
اميرحسنخاني خاطرنشان كرد:درتمام رشته ها ما بايد ازسرفصل اعتبارات استفاده كنيم چرا كه طبس اين ظرفيت را دارد.
وي افزود:درخصوص بز سانن نيز چندي قبل بازديدي با ديگر مسيولين انجام شد و واقعيت اين است كه دامداران اقدام اوليه را كرده اند و از اين به بعد همت مسئولين را درحمايت بيشتر ميطلبد.
نماينده ي مردم طبس به حوادث جاده اي اشاره كرد و با ابراز تاسف از اين حوادث گفت چرا جاده اي كه تمام شده باز و افتتاح نميشود كه درهمان نقطه حادثه بايد ديده شود.
وي گفت :30 درصد اعتبارات دراستان توزيع نشده است وسهم حوزه ي انتخابيه و ديگر شهرها ديده شود واگر قراراست ازاين اعتبارات (خطاب به موضوع راه اهن) كم شود براي كارهاي استاني "اينكار نبايد انجام شود.
اميرحسنخاني درادامه تصريح كرد: سال اشتغال است و ما بايد امار بدهيم ومن خوشحالم كه اقاي عابدزاده كه فرزند طبس است دربحث تكاپو فعال است.
وي ضمن تشكر از امام جمعه ي طبس در دغدغه ها و پيگيري موضوعات وشايعات خصوصا دربحث راه اهن گفت: اعتقادم اينست با معرفي مدير جديد راه اهن تصميم برتقويت راه اهن شرق است و مسئولين استاني و شهرستاني حمايت ميكنند تا كارهاي مختلف دراين شهرستان انجام شود. وي درپايان گفت: درشوراي اداري فردوس گفته ام طبسيها پيگيرترند.
محمديان رييس شوراي اسلامي شهر طبس در شوراي اداري شهرستان درسخناني گفت: ما درطبس بحث معادن را داريم و دربرنامه ي توسعه ي ششم عوارض ارزش افزوده كه دارايي گرفته است دراستان تجميع شده است و نسبت سال قبل 1 ميليارد عوارض كمتر به شهرداري طبس اختصاص يافته است و اين يعني جلوگيري از پيشرفت و عقب ماندگي پروژه هاي شهرداري"تنها شهري كه دراستان ازاين مصوبه ضرر كرده است فقط وفقط طبس است .
محمديان گفت: ما ميخواهيم 70 درصد اين عوارض به خودطبس اختصاص يابد.
طلائي مقدم فرماندار ويژه درسخناني گفت: شهرستانهايي موفقندكه مديران موفق دارند و مديران بايد مسائل را درپايتخت نيز پيگير باشند و ارتباطشان را با نماينده نزديكتر كنند و توقع اينست كه اين موضوع مورد توجه ي ويژه ي مديران قرارگيرد وازظرفيت نماينده براي پيگيري امور بيشتر استفاده شود.
معاون استاندار درخصوص بحث راه اهن شرق گفت : نگرانيهايي كه وجود دارد هيجكدام مستند نيست و اين موصوعات محقق نخواهد شد وجايگاهي كه اين اداره كل درسطح كشور دارد بيشتر وبهتر خواهد شد.
وي افزود: ما دراستان تنها ايستگاه راه اهن هستيم و من اطلاع دارم كه بخش خصوصي توانمندي داريم كه دربخش صنعت جوار ريلي ميتواند ورود كند كه دربحث توليد قطعات و واگن نيز ميتوانيم خودمان درطبس توليد كننده باشيم .
طلائي مقدم دربخش ديگري ازسخنان گفت: درامد زيادي درناوگان حمل و نقل ريلي وجود دارد كه دولت نيزبسته هاي حمايتي خوبي دراين راستا داردكه تا 3 سال نيز تضمين ميكند كه بار را تامين ميكند و درامد اين حمل و نقل ريلي بمراتب ازمعادن بيشتراست
وي درخصوص حوادث جاده اي گفت: با اين همه ظرفيت واعتبار وخدماتي كه ميشود بازهم كافي نيست هنوز جاده هاي دوبانده نداريم كه ماهم گله داريم اين همه نفر بي خانمان ميشوند و كسي نميتواند جوابگوي اين موضوع باشد.
وي گفت :مازماني ميتوانيم اسم توسعه ببريم كه دستگردان و ديهوك نيز توسعه پيدا كند .
طلائي مقدم درخصوص بحث كار و اشتغال درادامه گفت:درماده 46 قانون برنامه توسعه ششم امده است اولويت استفاده در كارها از نيروها بوميست و دراين موضوع بايد مطالبه بيشتر باشد و جدي تر پيگير بود.
نماينده ي عالي دولت درشهرستان طبس گفت: بحث بيمارستان دوم "هنرستان كشاورزي همه موافق هستند وبايد پيگير شوتد.
وي خطاب به مديران  درخصوص شايعات منتشر شده درفضاي مجازي درخصوص رفت وامد مديران گفت: بدون توجه به اين مطالب كار را انجام داده و مديران تا زماني كه در مسند هستند نبايد از كيفيت كارشان كم كنند.
وي درپايان گفت نگاه مديران استاني نسبت به طبس ويژه است و به اين نتيجه رسيده اند كه اگر هزينه اي درطبس كنند سرمايه گذاريست كه دراينده ميتواند به اشتغال استان كمك كند واين نگاه دراستان وجود دارد.
طلائي گفت: منطقه ي ويژه ي معدنكاري بجد مطرح است و تمامي مسيولين روي اين موضوع همدل ويكصدا هستند.
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید: 74
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal