نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.3%(211)


خوب
9.34%(114)


متوسط
10.25%(125)


ضعیف
59.02%(720)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1220