نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
15.81%(245)


خوب
9.29%(144)


متوسط
9.03%(140)


ضعیف
61.68%(956)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1550