نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.77%(202)


خوب
9.85%(112)


متوسط
10.73%(122)


ضعیف
57.52%(654)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1137