نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.82%(190)


خوب
10.13%(108)


متوسط
11.07%(118)


ضعیف
57.22%(610)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1066